Vážení zákazníci, v období od 1.4. -  31.8. 2022 objednávky odesíláme pouze v pondělí a ve čtvrtek.  Děkujeme za pochopení. Tým Luxybaby

Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruční doba běží od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Reklamace

Pokud Vámi zakoupené zboží vykazuje vadu, nebo s objednávkou není cokoliv v pořádku, prosím, co nejdříve nás telefonicky či elektronickou poštou kontaktujte. Budeme se snažit s Vámi situaci co nejrychleji vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Vrácení zboží

Jak postupovat, když vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?
V případě, že jste spotřebitel, máte dle zákona č. 86/2012 Sb., § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

MN real group s.r.o.  má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, jako jsou například náklady na poškozený obal i přes to, že obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Pro dodržení 14 denní lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Ke vrácenému zboží vždy přiložte dokument, který potvrdí, u kterého prodejce jste zboží zakoupili. Usnadní nám to identifikaci daného zboží a urychlí vyřízení požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Podle písmena c), odstavce č. 8, §53, zákona č. 86/2012 Sb. v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy podle odst. č. 7 citovaného zákona, jedná-li se o dodávku zboží, které podléhá opotřebení.

Vysvětlení k výše uvedenému:

Pokud jsou zbožím předměty, přicházející do styku s potravinami a nápoji, tak jsou již prvním použití kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. Tzn. pouze nepoužité zboží lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz.

Zákazník obdrží zpět peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet, který prodejci poskytl.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

 Formulář pro odstoupeni_od_smlouvy

Reklamační formulář Luxybaby

 

Platné od 1.1. 2018